Nieuws

Hieronder leest u het laatste nieuwe over fysiotherapie.


Behandeling direct na onderzoek nu wel mogelijk

Fysiotherapeuten†mogen vanaf 2015 patiŽnten direct behandelen na een intake. Dit is goed nieuws. PatiŽnten kunnen hierdoor sneller worden geholpen bij urgente klachten. Dit verzoek van de brancheorganisatie voor fysiotherapeuten KNGF, consumentenorganisaties NPCF en de Consumentenbond wordt dus in 2015 ingewilligd door de NZa.

In 2014 geldt nog de regel dat screenen/onderzoeken en behandelen door de fysiotherapeut op eenzelfde dag niet vergoed mag worden, tenzij er sprake is van een medische noodzaak. In praktijk blijkt het lastig om deze noodzaak†aan te tonen.†Veel†declaraties van een zitting na Screening en Intake & Onderzoek werden dan meestal ook afgekeurd. Na de wijziging mag er gelukkig wel behandeld worden direct na een screening.

Fysiotherapeuten ťn consumenten vinden beiden dat het veel praktischer en consumentvriendelijker is als diagnose en behandeling in wel direct achter elkaar mogen gebeuren.†Er is na de aanpassing door de NZA enkel nog de voorwaarde†dat fysiotherapeuten hun patiŽnten goed informeren over het verschil tussen onderzoek en een zitting en over het feit dat beide handelingen dan op ťťn dag gedeclareerd kunnen worden.

28†oktober†2014 | Fysioforum.nl


PatiŽnt mag zelf zijn fysiotherapeut blijven kiezen

PatiŽnten†mogen, ook in de toekomst,†zelf hun fysiotherapeut, tandarts, huisarts,†verloskundige of wijkverpleegkundige kiezen. Vanaf 2016 bepaalt echter de zorgverzekeraar wel naar welke medisch specialist, psycholoog of†andere therapeut in de †geestelijke gezondheidszorg iemand wordt doorverwezen.

De oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, de coalitiepartijen VVD en PvdA en minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zijn hierover tot overeenstemming gekomen. Er werd al enige tijd onderhandeld over het plan van Schippers†om de zorgverzekeringswet aan te passen en zo zorgverzekeraars meer op kwaliteit en prijs†in te†laten kopen.

Hiervoor komt er een nieuwe polis, waarbij de zorgverzekeraar alleen behandelingen van zorgverleners vergoedt, met wie hij een contract heeft. Alleen de restitutiepolis biedt volledige keuzevrijheid, maar†deze is†uiteraard†duurder. In de nieuwe naturapolis wordt alleen zorg door gecontracteerde zorgverleners vergoed.

5 juni†2014 | Fysioforum.nl


Bewegen goed voor de botten†

Mensen die op jonge leeftijd al sporten, vergroten hiermee de grootte en sterkte van hun botten. Dit levert op latere leeftijd profijt op. Dit blijkt uit een studie van een Amerikaanse en Australische onderzoekers.

103 professionele honkballers deden aan dit onderzoek mee. Zo bleek het bot in de bovenarm van hun werparm tot twee keer zo sterk te zijn als het bot in hun andere bovenarm. Er werd gekeken naar de botdichtheid en de grootte van het bot.

Na afloop van hun†sportcarriŤre bleven sommige honkballers veel bewegen, en sommigen niet. Bij degenen die stopten met sporten, nam de botmassa in de werparm af tot ongeveer hetzelfde†als in hun andere arm. De grootte van het bot echter niet. Deze nam gemiddeld af tot 56 procent van het oorspronkelijke formaat, dus het bot van de werparm behield nog wel†deels zijn†sterkte-eigenschappen.

De proefpersonen die hun armen bleven gebruiken, behielden†een hogere†botdichtheid, al nam deze wel wat af†t.o.v. hun sportcarriŤre. Op senior leeftijd, hadden ze nog zoín 50 procent over van de extra botsterkte die ze vroeger hadden ontwikkeld.

Dit lijkt aan te tonen dat beweging tijdens de jeugd nog belangrijker is dan werd gedacht. Botbreuken komen vaak voor†bij senioren.†Als jongeren voldoende bewegen, verkleinen ze daarmee hun risico op broze botten op latere leeftijd.

26 maart 2014 | Nu.nl


Meer sportblessures door beginende hardlopers

Het aantal sportblessures in Nederland is in 2012 gegroeid naar 4,4 miljoen. Dit is een half miljoen meer dan in 2011.

Een belangrijk deel van deze stijging heeft te maken met het feit dat veel meer mensen zijn gaan hardlopen. Hardlopen heeft gemiddeldeen† hoger blessurerisico dan andere sporten. Daarbij komt dat beginnende hardlopers extra blessuregevoelig zijn. Recent onderzoek toon aan dat 31% van de blessures bij beginnende sporters door hardlopen komt. Blessurepreventie zou dus†bij (beginnende) hardlopers blessurepreventie een onderdeel†moeten zijn†van hun trainingsopbouw.

Blessures†stijgen sterker dan†sportbeoefening
De stijging van het aantal blessures komt niet door een toename in sportbeoefening, want zowel het aantal sporters als het totaal aantal uren dat werd gesport is nauwelijks gestegen in 2012 ten opzichte van 2011. In vijf jaar tijd is het aantal blessures per 1.000 sporturen gestegen met 17%. Deze stijging zit vooral in de minder ernstige blessures (niet medisch behandeld). Dat wordt bevestigd doordat het aantal blessures behandeld op de Eerste Hulp van het ziekenhuis in diezelfde periode niet is gestegen. De toename van het aantal blessures leidt dus tot een relatief kleine stijging van medische kosten en kosten voor arbeidsverzuim.

Blessures stijgen door toename hardlopers
In 2012 waren er een kwart meer hardlopers in Nederland dan in 2011. Als meer mensen gaan hardlopen zorgt dat op twee manieren voor meer sportblessures. Ten eerste is per uur sport het risico op een blessure bij hardlopen bijna drie keer hoger dan gemiddeld voor alle sporten samen (5,6 vs. 2,0 blessures per 1.000 sporturen). Ten tweede zijn beginnende hardlopers nog eens extra blessuregevoelig. Met een blessure zijn zij bovendien gemiddeld langer uit de running dan ervaren hardlopers.

13 maart 2014†|†defysiotherapeut.comFysiotherapeuten overwegen te stoppen met hun haan

De Fysiotherapeuten in Nederland zien de toekomst somber in. Een derde van hen†overweegt zelfs over om te stoppen de praktijk.†In opdracht van KNGF†werd er onderzoek gedaan onder bijna vijfduizend fysiotherapeuten.

Voorzitter Eke Zijlstra van KNGF stelt dat dit komt door enerzijds de de tijd die fysiotherapeuten kwijt zijn aan administratie voor zorgverzekeraars. ďVerschillende verzekeraars hebben verschillende systemen en eisen.Ē Anderzijds†merken fysiotherapeuten dat veel patiŽnten een aanvullende zorgverzekering niet kunnen of willen†betalen en zich niet laten behandelen. ďDe druppel die de emmer doet overlopen is dat de tarieven al zes jaar lang niet zijn verhoogd.Ē

Twee derde van de ondervraagden geeft aan te verwachten dat er veel fysiotherapeuten failliet gaan.†In 2013 waren er nauwelijks faillissementen onder de beroepsgroep. ĒFysiotherapeuten willen zo lang mogelijk doorgaan met hun werk, maar op een gegeven moment is de rek eruitĒ, zegt Zijlstra. Het KNGF stelt dat er drie dingen gebeuren om het tij te keren: meer fysiotherapie in het basispakket van de zorgverzekering, minder administratie voor de therapeuten ťn†hogere tarieven.

29 december 2013 | Fysioforum.nl


Langdurig stilzitten slecht voor stofwisseling

Als gezonde jongeren een hele dag stil zitten, heeft dat een negatieve invloed op hun suikerstofwisseling. Als zij echter elk uur hun zitgedrag kort onderbreken met matig intensieve beweging voorkomt dat een verstoring van de suikerstofwisseling. Dat concluderen onderzoekers van de afdeling sociale geneeskunde van VUmc Teatske Altenburg en Mai Chin A Paw op basis van een experimenteel onderzoek. De resultaten zijn gisteren gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Journal of Applied Physiology.

Voor dit onderzoek zaten 11 jongeren tussen de 18 en 23 jaar twee keer een dag in het laboratorium van VUmc. Eťn dag brachten ze volledig zittend door. Op de andere dag gingen ze na steeds een uur te hebben stilgezeten 8 minuten matig intensief fietsen. Op beide dagen werd elk uur werd met een vingerprik bloed afgenomen, waarin naar de† suikerstofwisseling gekeken werd.

Uit deze metingen kon worden geconcludeerd dat een hele dag stilzitten een grotere verstoring van de suikerstofwisseling geeft. Het lichaam moet als het ware meer moeite doen om de suikerspiegel in het bloed stabiel te houden. Veelvuldige schommelingen in de suikerspiegel leiden uiteindelijk tot suikerziekte en hart- en vaatziekten. Een korte onderbreking van het zitgedrag met matig intensieve lichaamsbeweging gaf al direct minder verstoring van de suikerstofwisseling. Hoewel eerdere onderzoeken al een relatie hebben aangetoond tussen langdurig stilzitten en suikerziekte, toont dit onderzoek aan dat de effecten van stilzitten al na een dag zichtbaar zijn.

30†oktober†2013 | Fysioforum


Bewegen en sporten houdt hersenen fit

Ouderen die veel bewegen, zijn mentaal ook fitter. Dat komt doordat zenuwbundels in hun hersenen beter op peil blijven, ontdekten neurologen van het UMC St Radboud in Nijmegen in een onderzoek onder 450 ouderen die een beroerte hebben gehad. De resultaten van de studie staan vandaag in het medische tijdschrift NeuroloyR.

Artsen vermoedden al langer een positief verband tussen beweging en denkvermogen, maar hoe dat kwam, wist men niet. Nu wel: de onderzoekers vonden bij fysiek actieve ouderen minder beschadiging in de hersenzenuwen, de 'witte stof'. Die bestaat uit bundels van miljoenen vezels die de hersengebieden met elkaar verbinden.

'Simpel gezegd is het de telefoonbedrading van ons brein', zegt neuroloog Frank Erik de Leeuw. 'Als die beschadigd is, ontstaan allerlei stoornissen, in het denken, maar ook in het lopen en praten.' Ook toonde het onderzoek aan dat beweging een positieve invloed heeft op het voorste deel van de hersenen, de frontale kwab, die onder meer verantwoordelijk is voor keuzes maken en handelen.

'Een belangrijke uitkomst uit dit onderzoek is dat de achteruitgang van de hersenen dus mogelijk beÔnvloed kan worden door bewegen', zegt De Leeuw. 'Met beweging bedoel ik geen topsport', zegt De Leeuw. 'Gewoon tuinieren, of een stukje fietsen is al genoeg om de hersenzenuwen in een goede conditie te houden.'

De groep patiŽnten is tussen de 50 en de 85 jaar en wordt al sinds 2006 gevolgd. Hun brein wordt geregeld gescand met een nieuw type MRI-scan, de Diffusie-tensor Imaging (DTI). Daarnaast vulden ze vragenlijsten in over hun opleiding, sociale positie, ziektegeschiedenis en bewegingspatroon.

Uit eerder onderzoek was al bekend dat de zenuwen van oudere mensen die traag gaan denken, praten of lopen vaak zijn aangetast. Maar met een gewone MRI-scan konden artsen alleen enkele vlekjes op de zenuwbundels zien. Met de DTI konden de Nijmeegse neurologen ook aantastingen zien in gebieden van de hersenen die op een gewone MRI-scan onbeschadigd leken.

7 augustus†2013 | Volkskrant


Een op vijf Nederlanders bezuinigt op zorgverzekering

Een op de tien Nederlanders wisselde begin 2013 van zorgverzekeraar. In 2012 en 2011†was dit†8,4% respectievelijk 7,6%, terwijl†het rond de 5% schommelde in de jaren daarvoor. Vooral onder jongeren is het aantal overstappers dit jaar hoog. De prijs†is de belangrijkste reden voor mensen om over te stappen. Twintig procent bezuinigt op zijn zorgverzekering.

De hoogte van de totale premie†met 34%, en†de hoogte van de premie van de basisverzekering met 21%, en de premie en dekking van de aanvullende verzekering met 14%†blijken de belangrijkste redenen om te wisselen van zorgverzekeraar.†Het aantal mensen met†een aanvullende verzekering neemt ook licht af. Deze conclusies komen uit het†onderzoek van het NIVEL onder het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Door de gewijzigde samenstelling van het basispakket speelt de premie van de basisverzekering dit jaar mogelijk een belangrijkere rol bij het overstappen. De verschillen in premie voor de basisverzekering tussen de aanbieders zijn groot. Prijzen voor†een basispakket liggen in 2013 tussen de 92 en 119 euro per maand.

NIVEL-onderzoeker Margreet Reitsma leg uit: ďOpmerkelijk is dat ruim twee op de tien verzekerden zeggen dit jaar te hebben bezuinigd op hun zorgverzekering. Bijvoorbeeld door een goedkopere aanvullende of basisverzekering te nemen, de aanvullende verzekering op te zeggen of te kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico.Ē

Jongeren (18 tot en met 39 jaar) wisselen het vaakst (16,5%).†

28 maart†2013 | Nivel


Consument wil fysiotherapeut terug in het basispakket

Consumenten en overheid hebben verschillende ideeŽn over vergoeding van zorg vanuit de basisverzekering. Zo vindt 84% van de consumenten dat fysiotherapie thuishoort in het basispakket. Volgens 85% hoort ook de tandarts in het basispakket, terwijl hulp bij het stoppen met roken er wel uit mag blijven.

Per 1 januari gaat de rollator uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat is tegen het zere been van 44% van de consumenten. Iets meer dan een kwart vindt dat dieetadvies erin thuishoort, en stoppen met roken in het basispakket vindt slechts 15% een goed idee. Dit blijkt uit een peiling van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Consumenten en overheid hebben verschillende opvattingen over vergoeding vanuit de basisverzekering. Voor wat betreft bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp en medisch specialist zitten ze op een lijn. Maar de versobering per 2012 van vergoeding van fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg vallen in minder goede aarde. Fysiotherapie hoort volgens 84% thuis in het basispakket, en geestelijke gezondheidszorg volgens 59%. Ook vindt 85% dat de tandarts in de basisverzekering thuishoort.


13†dcember†2012 | Fysiovergoedingen


10% minder bezoek fysiotherapeut

Het†bezoek aan de fysiotherapeut is in de eerste 3 kwartalen van dit jaar met gemiddeld 7 tot 10% gedaald ten opzichte van het bezoekersaantal fysiotherapie in de eerste drie kwartalen van 2009, 2010 en†2011. In voorgaande jaren was er nog een stijging†te zien in†het aantal bezoekers. Dit is de conclusie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).†De KNGF†noemt als mogelijke oorzaak de pakketmaatregelen in de basisverzekering van begin dit jaar. Naast de invloed van pakketingrepen, denken ze dat de voorlichting van de overheid en zorgverzekeraars niet adequaat genoeg is geweest. CliŽnten menen bijvoorbeeld ten onrechte dat zij de eerste 20 fysiotherapeutisch behandelingen zelf moeten betalen zelfs al zij een aanvullende verzekering hebben. Hierdoor komt het vaak voor dat cliŽnten behandeling uitstellen of ervan afzien.

Uit onlangs uitgevoerd onderzoek blijft dat bij vroegtijdige inzet van fysiotherapie de cliŽnt gezondheidswinst boekt en dat zowel†cliŽnt als overheid kosten besparen. Opname in het basispakket van de onderzochte aandoeningen bespaart minstens 160 miljoen euro en het levert extra (arbeids)productiviteitswinst op.†

30 oktober†2012 | Fysiovergoedingen


Nederlander tevreden over fysiotherapeut

Uit de gezondheidsenquete van het CBS blijkt dat Nederlanders over het algemeen tevreden zijn†over hun huisarts en de andere zorgverleners zoals†specialisten, tandartsen en fysiotherapeuten. Hun gemiddeld rapportcijfer varieerde tussen de 7,5 en 7,9. Het gemiddelde rapportcijfer voor de tandarts en fysiotherapeut van zowel mannen als vrouwen bedroeg maar liefst een 7,9.

20 september†2012 | Fysioforum


Fysiotherapie bij chronisch aandoeningen bespaart juist

Uit een verkenning van BMC, in opdracht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), blijkt dat fysiotherapie bij chronische aandoeningen leidt tot grote besparingen. Bij de berekening werden kosten en baten van fysiotherapie bij de behandeling van ReumatoÔde Artritis, Artrose, Osteoporose, Claudicatio Intermittens en COPD meegenomen.†Het onderzoek bewijst de meerwaarde van fysiotherapie en een mogelijke besparing van tenminste 160 miljoen euro bij opname in het basispakket. Bovendien is er†sprake van winst op kwaliteit van leven bij de patiŽnten.

Eke Zijlstra, bestuursvoorzitter KNGF: ďDe uitkomst bewijst dat fysiotherapie toegevoegde waarde levert: voor zowel de patiŽnt als de overheid. Ik zou de politiek dan ook willen oproepen de opbrengst te verzilveren. Door fysiotherapie goed toegankelijk te houden en op de meest voor de hand liggende wijze te verzekerenĒ.

De chronische behandelingen worden nu niet of beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De dekking in de aanvullende verzekering varieert nogal. ďAls de politiek mij om advies zou vragen, zou ik zeggen dat de keuze niet moeilijk is. De feiten spreken voor zich. Miljoenen mensen kampen met deze aandoeningen. Juist in deze tijd van stijgende zorgkosten, biedt fysiotherapie in de basisverzekering kansen voor overheid en voor patiŽnten om te besparenĒ, aldus Zijlstra.

Er zijn door verbetering van de kwaliteit van leven minder consulten bij de huisarts nodig, minder medicijnen en minder opnames in ziekenhuis of revalidatiecentra.†Daarnaast neemt ook de†arbeidsongeschiktheid af.

6 september 2012 | Fysioforum


Fysiotherapeuten zijn wurgcontracten beu†

sitestat

Fysiotherapeuten zijn het beu. Sinds de invoering van de marktwerking†stellen de zorgverzekeraars hoge eisen aan de administratieve handelingen. Iedere behandeling kost enorm veel papierwerk. Als de therapeuten hier niet aan meewerken, betalen de zorgverzekeraars meteen minder. De therapeuten komen daarom met een manifest.

Volgens de opstellers van het manifest is uiteindelijk de patient de dupe van de marktwerking.†Per behandeltraject kost het bijna†twee volledige behandelingen aan onzinnige administratie. Zelfs bij een patient met een verzwikte enkel†moet genoteerd worden†of hij depressief is. Het gezond verstand van de therapeuten†wordt hier volledig uitgeschakeld†en levert dat belabberde zorg op.

In†het filmpje†presenteren de therapeuten hun manifest. Ze†eisen minder administratiedruk en†kwalitieve zorg voor de patienten. "De marktverhoudingen zijn†totaal scheef".

Aanvullend: De zorgverzekeraars en minister Schippers hebben tevens een reactie gegeven en zien nog steeds marktwerking op deze manier als de juiste vorm van kwaliteitscontrole. Onze stelling en die van†de meeste fysiotherapeuten†is echter dat de administratieve lasten en wurgcontracten juist ten koste gaan van de effectieve behandeltijd en kwaliteit en effectiviteit van de fysiotherapie.

06 juli 2012 | Eenvandaag.nl


Fysiotherapeuten willen ťťn zorginkoop systeem

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) wil dat zorgverzekeraars ťťn eenduidig systeem gebruiken om de kwaliteit van fysiotherapie te†meten. De†inkoop van zorg†zou hierop gebaseerd moeten zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit zou hierin een rol moeten spelen, en de minister dit als advies geven.

Er zijn landelijke kwaliteitsindicatoren vastgesteld voor meten van de kwaliteit van fysiotherapie. Het NZa gaat ervan uit dat de landelijke kwaliteitsindicatoren valide zijn en bruikbaar zijn voor de zorginkoop door zorgverzekeraars. Doel is†meer transparantie en kwaliteitscontrole. Maar veel zorgverzekeraars werken met eigen indicatoren voor inkoop van fysiotherapie, aldus de KNFG. Fysiotherapeuten moeten per zorgverzekeraar†aan†tal van verschillende†normen voldoen en†veel verschillende†rapportages aanleveren.

In de†Marktscan eerstelijns bewegingszorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)†staat dat de fysiotherapie in Nederland van goede kwaliteit is en dat de patiŽnten positief zijn over de behandelingen. Voor de KNGF†is dit een teken dat†ťťn landelijk systeem van kwaliteitsindicatoren toepasbaar zou zijn.†De NZa vindt echter dat†verschillende kwaliteitsindicatoren per zorgverzekeraar in het zorginkoop systeem passen.

De KNFG†ziet een†grote stijging in de Ė administratieve - uitvoeringslasten voor fysiotherapeuten†nu zorgverzekeraars hun eigen kwaliteitsnormen hanteren: ĎFysiotherapeuten moeten zich kunnen concentreren op de zorg voor patiŽnten en niet op administratieve handelingen.í

15 juni 2012†| Zorgvisie


Fysiotherapie te duur voor reumapatiŽnten

Ruim 80 procent van de reumapatiŽnten denkt de eigen kosten voor fysiotherapie niet meer te kunnen betalen. Dit is de uitkomst van een onderzoek van het Reumafonds onder 2800 patiŽnten.†Sinds 1 januari 2012 krijgen reumapatiŽnten geen fysiotherapie meer vergoed vanuit de basisverzekering. Van de 2,3 miljoen mensen met reuma, heeft 1,1 miljoen fysiotherapie nodig†vanwege de ernst van hun klachten†(TNO, 2011). "We zijn erg geschrokken van de resultaten. Voor veel mensen met reuma heeft deze maatregel enorme gevolgen voor hun persoonlijke leven",†aldus Lodewijk Ridderbos, algemeen directeur van het†Reumafonds.

95% Van de beperkt verzekerden met reuma verwachten†problemen bij het dagelijks functioneren als ze geen therapie meer krijgen. 73% Denkt meer medicijnen te moeten gaan gebruiken en 58% is bang zich vaak ziek te moeten melden op het werk. Dit zou betekenen dat de besparing op den duur niet alleen negatief uitpakt voor de reumapatiŽnten, maar ook voor de samenleving.

14 maart 2012 | NU.nl


Vergoedingen fysiotherapie 2012

Door bezuinigingen van de overheid zijn de vergoedingen voor fysiotherapie gewijzigd. Zorg dus dat u goed aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen.

Er zijn twee scenarioís voor u als patiŽnt in 2012:

1) U heeft een gewone indicatie fysiotherapie
U komt voor een gewone indicatie fysiotherapie. (bijvoorbeeld slijtageklachten, rugklachten of gewrichtsklachten) Deze behandelingen worden betaald uit uw aanvullende verzekering. Mocht u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn, dan wordt de rekening u toegestuurd en zult u deze zelf moeten betalen. U heeft geen verwijzing meer nodig van uw huisarts of specialist.

2) U heeft een chronische indicatie fysiotherapie
U heeft een chronische indicatie. Alleen wanneer de aandoening die de arts of specialist op de verwijzing schrijft, voorkomt op de lijst die de overheid heeft samengesteld is er sprake van een chronische indicatie. Voor een chronische indicatie is er dus altijd een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. In 2011 werd er verplicht gesteld om de eerste 12 behandelingen van een chronische indicatie voor eigen rekening te nemen. Deze konden worden betaald vanuit de aanvullende verzekering of bij onvoldoende aanvulling moesten de rekeningen zelf worden betaald. Daarna werden de vervolgbehandelingen vergoed uit de basisverzekering. In 2012 wordt deze drempel verhoogd naar 20 behandelingen. Wanneer de chronische aandoening in 2011 is begonnen en u heeft de eerste 12 behandelingen nog niet voltooid, dan geldt de regeling van 2012 met een drempel van 20 behandelingen.

Daarnaast zijn er een aantal aandoeningen die vanaf 01-01-2012 niet meer onder de chronische aandoeningen zullen vallen. Hieronder ziet u welke aandoeningen het betreft:

ē Wervelfractuur als gevolg van osteoporose;
ē ReumatoÔde artritis of chronische reuma;
ē Chronische artriden;
ē Spondylitis ankylopoetica (morbus Bechterew);
ē Reactieve artritis
ē Juveniele (idiopatische) chronische artritis;
ē Myocard-infarct
ē Status na coronary artery bypass-operatie (CABG);
ē Status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA);
ē Status na hartklepoperatie;
ē Status na operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingen;

01 januari†2012 | defysiotherapeut.comMeer chronische patiŽnten bij fysiotherapeut

Steeds meer patiŽnten bij de fysiotherapeut komen voor behandeling van een chronische aandoening. Hierdoor wordt meer fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.†In 2006 was†dit nog 22,5 procent, en in 2009 nam dit toe tot 27 procent. Dit†blijkt uit cijfers van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ).

"Nederlanders krijgen vaker en op steeds jongere leeftijd een chronische aandoening",†aldus NIVEL-onderzoeker Ilse Swinkels. "Dit is ook terug te zien in de LiPZ-gegevens: de gemiddelde leeftijd van patiŽnten met een chronische aandoening is gedaald van 61 naar 59 jaar."

In 2006 werd nog 35 procent van de†fysiotherapeutische behandelingen†gegeven aan patiŽnten met een chronische aandoening. In 2009 is dat gestegen tot 41 procent.

Fysiotherapie kan heel zinvol zijn bij chronische aandoeningen zoals osteoporose of bij revalidatie na een hartinfarct of vervanging van een kniegewricht.

Fysiotherapie wordt tegenwoordig niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen en patiŽnten met een aandoening die voorkomt op de lijst van 'aandoeningen die langdurige of intermitterende therapie behoeven', zijn daarop een uitzondering. Kinderen krijgen zowieso minimaal negen behandelsessies vergoed. Sinds 1 januari 2011 krijgen mensen met aandoeningen die op de lijst voorkomen vanaf de dertiende behandeling de†kosten†vergoed. Maar als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, hoeft u uiteraard deze eerste behandelingen ook niet zelf te betalen.

14 april 2011 | Nu.nl


PatiŽnten de dupe van inperking fysiotherapie in het basispakket

Het nieuwe kabinet gaat het pakket voor de basisverzekering inperken. Dat staat in het concept regeerakkoord dat gisteren werd gepresenteerd. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie ( KNGF) is onaangenaam verrast, omdat volwassenen met een chronische aandoening straks vijftien behandelingen voor fysiotherapie zelf moeten betalen of zich hier aanvullend voor moeten verzekeren.

Preventie en behandeling chronische aandoeningen
Bas Eenhoorn, voorzitter KNGF: ďHet KNGF vindt de overheveling van een zo groot aantal behandelingen van het basispakket naar het aanvullend pakket een brug te ver. Deze maatregel gaat ten koste van de chronisch zieken. Mensen worden ouder en krijgen te maken met chronische aandoeningen. Voor deze groep is goed bewegen niet vanzelfsprekend. Fysiotherapie zorgt dat mensen in beweging blijven en het is dus niet logisch om hierop te bezuinigen.Ē

Laagdrempelige zorg
Fysiotherapie is een toegankelijke, laagdrempelige en zeer bereikbare vorm van zorg. De mogelijkheid om rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, wordt door patiŽnten enormgewaardeerd. Door de directe toegankelijkheid blijft de drempel laag en wordt voorkomen dat aandoeningen onnodig erger worden, of dat mensen worden beperkt bij het bewegen, met alle mogelijke gevolgen van dien, ook in termen van kosten. Fysiotherapie levert de maatschappij veel op en is dus geen kostenpost.

Invoering van de maatregel
Het KNGF verwacht dat het onmogelijk is om de wijziging al in januari 2011 te kunnen implementeren. Bas Eenhoorn: ďHet KNGF zal eerst goed overleg moeten hebben met de zorgverzekeraars voordat deze plannen Łberhaupt uitgevoerd kunnen worden. Wij gaan hierover dan ook snel met de verschillende partijen in gesprek.Ē

Zorg in de buurt
De fysiotherapie neemt een belangrijke positie in in de eerstelijnszorg. Het KNGF onderschrijft dan ook de passage uit het regeerakkoord die hierop betrekking heeft:ďKwalitatief goede basiszorg moet zo dicht mogelijk bij de patiŽnt worden georganiseerd: huisartsenzorg, wijkverpleegkundigen, thuiszorg, apothekers, fysiotherapeuten, regionale ziekenhuizen die basiszorg leveren en anderen, werken samen in een netwerk van zorg in de wijken en dorpenĒ. De samenhang met deze onderdelen mist het KNGF nog in het concept regeerakkoord.

3†oktober†2010 | FysioforumKwaliteit zorg onder druk

Meer dan de helft van de mensen met een baan in de zorg, geeft aan te overwegen de sector de rug toe te keren. Dit is het resultaat van een landelijke enquÍte van zorgverzekeraar Menzis.

Bijna twee derde van het personeel denkt dat de kwaliteit van de zorg afneemt. De reden is beperking van budget, te hoge werkdruk en de enorme toename van administratief werk.

4144 werkenden in onder meer ziekenhuizen, de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg en fysiotherapie namen deel aan de enquÍte. 53 procent van het personeel geeft aan dat er gewoonweg te weinig tijd is om al het werk af te krijgen, waardoor twee derde van de ondervraagden het gevoel heeft dat ze minder goed voor de patiŽnten kunnen zorgen. Zorgverleners zijn 40% van hun tijd kwijt aan administratief werk. Menzis heeft aangegeven de administratieve lasten verder terug te dringen.

Bestuursvoorzitter Roger van Boxtel van Menzis geeft aan geschrokken te zijn van de uitkomst van de enquÍte. Hij stelt dat het 'zeer ernstig' is en vindt dat de zorgsector snel op zoek moet naar een oplossing.

19 mei 2010 | BN de StemDTF: Directe Toegang Fysiotherapie. Wat betekent dat voor u?

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u Ďdirectí bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer Ďdirectí kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coŲrdinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.Bent u wel bij een arts geweest voor een onderzoek, dan dient u wel een verwijsbrief van hem/haar mee te nemen (dan heeft de arts immers de screening al gedaan).

Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of ťťn van zijn collegaís, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen. Al onze therapeuten zijn registertherapeuten.

Check vantevoren op welke wijze uw zorgverzekeraar rechtstreekse toegang ondersteunt. (www.fysiotherapie.nl) Het kan namelijk zijn dat bij een fysiotherapeut zonder contract met uw zorgverzekeraar sprake is van een eigen bijdrage. Controleer daarom altijd de vergoeding bij uw zorgverzekeraar.

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.